دورمکس ®Dormex نیاز سرمایی درختان پسته را به طور موثر و به بهترین شکل برطرف کرده و موجب شکست دورمانسی میگردد. دورمکس در آلمان تحت بالاترین استانداردهای کیفی تولید و بسته بندی میشود. برای یک شروع فصل عالی به طور کامل روی دورمکس حساب باز کنید زیرا که همواره بهترین کیفیت و عملکرد را خواهد داشت.

اثرات دورمکس بر روی پسته:

 •  القای زودتر و یک دست شکوفایی جوانه ها
 •  همزمانی گل دهی درختان نر و ماده
 •  افزایش درصد شکوفایی جوانه ها
 • افزایش تشکیل فروت ست
 •  افزایش قابل توجه در رشد برگ ها
 •  افزایش باردهی
 • افزایش وزن میانگین مغز پسته

همچنین:

دورمکس بعد از چهار روز به CO2، اوره و آمونیوم تبدیل میشود و هیچگونه اثری از آن در محیط، درخت و پسته باقی نخواهند ماند که برای سلامتی انسان و محیط بسیار با اهمیت است. همچنین تحقیقات نشان داده است که استفاده صحیح دورمکس(دوز و زمان مناسب) هیچگونه ضرر و آسیبی برای درختان نخواهد داشت.


تصاویری از درختان پسته تیمار شده با دورمکس


تست دورمکس روی پسته در استرالیا

 • دورمکس ۴ درصد(۴۰ در هزار)، زمان تیمار شش هفته قبل از زمان معمول شکوفایی جوانه ها
 • مکان: مربین استرالیا، ۶۱۱ ساعت دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد

انواع:

 •  مونث: کرمان، سیرورا
 •  مذکر: پیترز

نتایج:

 • کاهش زمان گل دهی با ۲هفته  کاهش زمان شکوفایی کامل با ۱۰ روز
 • همزمانی شکوفایی درختان مونث و مذکر
 • افزایش باردهی ۵ کیلویی هر درخت در شرایط عدم تامین نیاز سرمایی

دورمکس نیاز سرمایی درختان پسته در استرالیا