دورمکس یعنی انگور بیشتر!

بعنوان یک باغدار میدانید که باید سود آوری خود را از  تک تک قطرات آب مصرف شده و از هر تاک به حداکثر برسانید. به همین دلیل است که باغداران بسیاری در سراسر دنیا خواص مفید دورمکس را کشف کرده و هرساله صدها هزار لیتر دورمکس را به منظور حداکثر رساندن باردهی و کیفیت محصول استفاده می کنند.

 

اثرات مخصوص دورمکس در انگور

  • شکوفایی زودتر جوانه ها
  • شکوفایی یکدست جوانه ها
  • رشد یکدست امکان برنامه ریزی دقیقتر مدیریت باغ را میدهد.
  • برداشت زودتر محصول
  • کاهش تعداد پیک ها
  • انتخاب بهتر شاخه ها برای فصل بعدی
  • افزایش باردهی و کیفیت میوه

انگورهای نشان داده شده در تصویر توسط دورمکس مورد عمل قرار گرفته و رشد یکنواخت و یکدستی را نشان می دهند.

این یعنی خارج کردن حدس و گمان در هنگام هرس کاری راجع به برداشتن کدام جوانه ها!

 

 

 

 

برای تهیه دورمکس و مشورت راجع به نحوه مصرف با ما تماس بگیرید.