اثرات علف کشی پرلکا Perlka

در تماس با رطوبت خاک سیانامید آزاد شده و اثرات علف کشی آغاز میگردد. این اثر جانی بسته به نحوه استفاده پرلکا متغیر است:

  • کنترل جوانه زنی علف های هرز در لایه های بالای خاک
  • سمی و فوتوتاکسیک در برابر ریشه های علف هرز
  • سرکوب علف های هرز پهن برگ تا حداکثر مرحله ۳ برگی
  • سرکوب خزه

بسته به میزان استفاده شده٬ سیانامید تا تقریبا دو هفته در خاک فعال باقی میماند. در طول این مدت٬‌سیانامید به کاهش علف های هرز سطحی به میزان زیر صدمه اقتصادی کمک میکند.

پرلکا هنگامی بالاترین درجه صدمه را به علف های هرز وارد میکند که به خاک مرطوب در شرایط جوانه زنی یا کوچک بودن علف های هرز اعمال شود. اثر پرلکا بلند مدت نیست و در نتیجه جایگزین علف کش های معمول نمیباشد. استفاده از پرلکا این امکان را به شما میدهد که کوددهی و کنترل علف هرز را  در یک روند کاری با یکدیگر ترکیب کنید.

 

علف های هرز در مرحله جوانه زنی

 

علف های هرز کوچک

 

علف های هرز پهن برگ تا ۳ برگ

پرلکا Perlka بر ضد علف های هرز