ملاحظات کلی

پرلکا کلسیم سیانامید چیزی بیش از تنها یک کود نیتروژن-کلسیم است. برای بهره بردن از همه خواص این کود بدون آسیب زدن به محصول دستورالعمل های زیر را میبایست که دنبال کنید:

زمان انتظار

اگرمیخواهید از کلسیم سیانامید قبل از دانه پاشی یا کاشت استفاده کنید میبایست صبر کنید که کود وارد فاز آمونیوم شده باشد. تغییر به فاز آمونیوم تنها زمانی اتفاق می افتد که خاک رطوبت داشته باشد. بکار گیری کلسیم سیانامید در عمق کم خاک سرعت این تبدیل را افزایش میدهد.

حساب سر انگشتی برای مدت انتظار: ۲ تا ۳ روز به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

بعنوان مثال در صورت استفاده از ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار باید به مدت ۶ تا ۹ روز تا دانه پاشی یا کاشت صبر نمود.

کود سرک دادن

برای برخی از محصولات میتوان از روش کود سرک دادن نیز استفاده کرد که زمان دقیق آن به نوع محصول و مرحله ی رشد آن دارد. برای کود سرک دادن محصول خشک ولی خاک مرطوب باید باشد. برای آگاهی بیشتر حتما جدول زیر را مطالعه کنید یا با ما تماس بگیرید.

قانون کلی

هنگامی که محصولات تحت استرس هستند(خشکی، سرما، گرما و غیره) نباید از کلسیم سیانامید پرلکا استفاده کرد.

دسته محصول خود را انتخاب کنید:

کلسیم سیانامید کاربرد های وسیعی در کشاورزی دارد. وقتی که به صورت صحیح استفاده شود علاوه بر نیتروژن و کلسیم اثرات پاکیزگی خاک، کاهش علف هرز و برخی از آفات را دارد. استفاده صحیح کلسیم سیانامید برای محصولات مختلف در زیر شرح داده شده است.

کلسیم سیانامید برای باغداری با کیفیت

 • کلسیم سیانامید تضمین کننده منبع پایدار نیتروژن برای گیاه است و به طور همزمان کلسیم موجود در کود میوه دهی و عمر مفید میوه ها را بهبود میبخشد.
 • تعداد زیادی از پاتوژن های قارچی موجود در خاک با افزایش سرعت پوسیدن شاخ و برگ افتاده از درخت و همچنین افزایش فعالیت های باکتری های موجود در خاک نابود می شوند.
 • منبع نیتروژن یکدست کلسیم سیانامید تضمین کننده بافت چوبی بهتر درخت و در نتیجه سرسختی بیشتر درخت در زمستان است.
محصول نرخ استفاده زمان استفاده
سیب و میوه های هسته دار 250 تا 350 کیلوگرم در هکتاردر زمان خواب درختان تا قبل از جوانه زنی بر حسب نوع محصول و نیاز درخت
300 تا 500 کیلوگرم در هکتاراواخر زمستان و اوایل بهار دو هفته قبل از شکوفایی جوانه ها
* در صورت استفاده بعنوان چال کود باید تا ریشه درخت 15 تا 20 سانتیمتر فاصله داشته باشد. *بعنوان مثال اگر در هر هکتار 400 درخت وجود داشته باشد، با نرخ 400 کیلو در هکتار باید به هر درخت 1 کیلوگرم کلسیم سیانامید پرلکا کود دهی کرد.

توت فرنگی:

اطلاعات اضافه:
 • پخش کردن پرلکا در پاییز بر روی برگ های ریخته شده، موجب تجزیه سریعتر آن ها شده و سورس انرژی قارچ های مضر زیادی را از بین میبرد.
 • اعمال پرلکا قبل از جوانه زنی باعث سرکوب یا کاهش هاگ های قارچی باقیمانده در زمستان می شود.
کاشت جدید:
زمان استفادهنرخ استفادهنکات مهم
2-3 هفته قبل از کاشت300-400 کیلوگرم در هکتارکود را در عمق 5 تا 10 سانتیمتری خاک قرار دهید. زمان انتظار را در نظر داشته باشید.
فریگو Frigo300-400 کیلوگرم در هکتاراطلاعات اضافی را در پایین ببینید.
بوته قبلی:
زمان استفادهنرخ استفادهنکات مهم
در بهار قبل از جوانه زنی200-400 کیلوگرم در هکتارروی گیاه خشکی که خوب ریشه دوانده باشد.
بعد از برداشت200-400 کیلوگرم در هکتارروی گیاه خشکی که خوب ریشه دوانده باشد. بعد از برگریزی
 

اطلاعات اضافه

برای گیاه هان Frigo نیز میتوان از پرلکا استفاده کرد(2-3 هفته بعد از کاشت). برای اینکه به گیاه آسیب نرسد اینکار باید مطابق شکل زیر باشد.

کاشت توت فرنگی با پوشش پلاستیکی

در این حالت پرلکا باید در بین ردیف ها استفاده گردد تا دانه های آن به سوراخ های کاشت راه پیدا نکند.  

به طور خاص برای افزایش سلامتی خاک

500 تا 600 کیلوگرم در هکتار از پرلکا را به خوبی با خاک 2 تا 3 هفته قبل از کاشت مخلوط کنید.

سبزیجات

کلسیم سیانامید کلم ها را فربه میکند!

 • منبع نیتروژن آرام و پیوسته موجب رشد یکدست کلم های محکم و با کیفیت شده که به مدت طولانی تر میتوانند انبار شوند.
 • پاتوژن هایی مثل کله گرزی و دیگر قارچ ها در خاک سرکوب میشوند.
 • بعنوان اثر جانبی٬موج اول علف های هرز سرکوب میشوند.
 • تجزیه باقیمانده محصول شتاب میگیرد.

کود دهی نواحی آلوده به بیماری کله گرزی:

زمان استفادهمیزان استفادهنکات مهم
دو هفته قبل از کاشت یا دانه پاشی ـ تکرار در صورت لزوم۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتاربا دیسک یا خاک ورز قدرتی باه خوبی با خاک مخلوط کنید.
۳-۲ هفته بعد از کاشت یا دانه پاشی۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار*تنها وقت کلم ها حداقل ۱۰-۱۵ سانتیمتر قد کشیده اند. گیاه حتما باید خشک باشد(حتی شبنم نباید گرفته باشد!)
* با گل کلم  بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده نشود. به کلم چینی کود سرک ندهید.

کود دهی نواحی آلوده آلوده نشده به بیماری کله گرزی:

زمان استفادهمیزان استفادهنکات مهم
۳-۲ هفته بعد از کاشت۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار*پخش بر روی گیاهان خشک. خاک باید رطوبت داشته باشد.

پرلکا کلسیم سیانامید - پاسدار کله کاهوی شما!

 • با آزاد سازی آرام نیتروژن و در اختیار قرار دادن به موقع آن موجب جلوگیری از سوزش سر کاهو شده و از انباشت نیترات در محصول نهایی جلوگیری می کند.
 • محصول بیشتر به دلیل یکنواختی رشد گیاهان
 • سرعت بیشتر در تجزیه باقیمانده محصول و بهبود ساختار خاک
 • باعث سرکوب برخی از پاتوژن های خاک مثل Sclerotinia rot, Rhizoctonia و Pythium میشود.
 • سرکوب علف هرز بخصوص علف زلف پیر یعقوبی!
 • تخم حلزون ها در برابر پرلکا مقاومتی ندارند.
 

نحوه استفاده توصیه شده

 
زمان استفادهنرخ استفادهنکات مهم
قبل از کاشت ۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتارزمان انتظار را در نظر بگیرید!‌ با پرلکا دیگر مشکلات کاشت مجدد را نخواهید داشت!
 

پرلکا کلسیم سیانامید پیازها را تیز میکند!

 • منبع آرام نیتروژن برای گیاهان شما!
 • کاهش نشتی نیتروژن از خاک های سبک!
 • سبز شدن یکدست و سریع به دلیل بهبود ساختار خاک
 • پاکیزگی خاک یعنی علف های هرز و بیماری های خاکی کمتر در  تناوب زراعی
 

مقدار مصرف توصیه شده

 
زمان استفادهنرخ استفادهنکات مهم
قبل از دانه پاشی۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتاردر عمق کم کار گذاشته شود؛ زمان انتظار ۷-۱۴ روز
کود سرک برای پیاز زمستانه۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتاروقتی زندگی گیاهی آغاز شده است بر خاک مرطوب ولی گیاه خشک!
پیاز تابستانه۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتاربر خاک مرطوب و گیاه خشک وقتی حداقل ۱۰ سانتیمتر طول دارد.
   

پرلکا کلسیم سیانامید برای محصولات دیگر

از پرلکا تقریبا برای همه محصولات میتوان بهره برد! جدول زیر برای تعداد کمی از محصولات راهنمایی ارایه میکند! برای آگاهی از نحوه استفاده برای دیگر محصولات با ما تماس بگیرید!
محصولنرخ استفادهزمان استفاده٬‌همچنین اگر خواهان بهره بردن از خواص جانبی پرلکا هستید.
نخود فرنگی۲۰۰ - ۳۰۰ کیلوگرم بر هکتار۱-۲ هفته قبل از دانه پاشی یا از زمانی که نک محصول شروع به رشد کرده تا وقتی که حدودا ۱۰ سانتیمتر است.
باقلا۲۰۰ - ۳۰۰ کیلوگرم بر هکتار۱-۲ هفته قبل از دانه پاشی یا بعد از دانه پاشی قبل از سبز شدن
هویج۳۰۰ - ۴۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳-۲ هفته قبل از دانه پاشی
اسفناج۳۰۰ - ۴۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳-۲ هفته قبل از دانه پاشی
ترب ۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳-۲ هفته قبل از دانه پاشی
خیار۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳-۲ هفته قبل ازکاشت
کرفس۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳ هفته قبل ازکاشت
گوجه۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳ هفته قبل ازکاشت
ریواس۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتارقبل از جوانه زنی در بهار

کلسیم سیانامید پرلکا برای بهترین عملکرد گل های تزیینی

 • کلسیم سیانامید پرلکا تضمین کننده منبع پایدار نیتروژن است.
 • سرکوب علف های هرز در حال جوانه زدن
 • مشکلات تناوب کاشت رفع میشوند
 • اکسید کلسیم بهبود دنده ساختار خاک است
   
محصولنرخ استفادهزمان استفاده
پیازچه گلها(کلی)۵۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتارقبل از تورم جوانه ها - فقط بر گیاهان خشک
پیازچه گلایول۵۰۰-۴۰۰ کیلوگرم بر هکتار۳-۲ هفته بعد از کاشت٬ اگر علف های هرز دیده میشوند.
لاله و نرگس۴۰۰ کیلوگرم بر هکتارچندین روز بعد از کاشت
بگونیای غده‌ای
۵۰۰-۳۵۰ کیلوگرم بر هکتارقبل از بلند شدن
بوته های برگریز مثل رزها۵۰۰-۴۰۰ کیلوگرم بر هکتاردر زمان خواب گیاه تا قبل از تورم جوانه ها٬ همچنین بر روی زمین اندکی یخ زده
مخروطیان و دیگر همیشه سبزها۴۰۰-۳۰۰ کیلوگرم بر هکتار
بسته به نیاز گیاه به نیتروژن
پخش کود قبل از تورم جوانه٬ تنها بر روی گیاهان خشک

کلسیم سیانامید پرلکا سازنده کامپوست با کیفیت بالا

  • شکل خاص نیتروژن و کلسیم سیانامید باعث افزایش فعالیت میکروبی و سرعت گرفتن تجزیه مواد میشود.
  • کامپوست آماده شده با پرلکا سریعتر آماده استفاده است.
  • کامپوست حاوی نیتروژن پایدار و کلسیم خواهد بود.
  • از عفونت قارچی کامپوست جلوگیری شده٬ تخم پشه و حلزون نابود شده و جانوران جونده ها کنترل میشوند.
  • کامپوست آماده با پرلکا عاری از بوی بد خواهد بود.
نحوه مصرف: ماده ارگانیک به ضخامت ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر پخش و خیس شده و به ازای هر متر مربع۱۵۰ گرم پرلکا بر روی آن پخش شود. ضخامت نهایی پشته از ۱/۵ متر نباید بیشتر شود.
 • در صورت مصرف صحیح کرم های خاکی آسیب نخواهند دید.
 • هنگامی که کلسیم سیانامید به لایه های کامپوست اضافه میشود، در دوره کوتاهی غلظت بالایی از سیانامید تولید می شود که بر روی حلزون ها، بسیاری از میکروب ها و دانه های علف هرز که به مواد گیاهی چسبیده اند اثر میگذارد. اما پس از حدود یک هفته، سیانامید به طور کامل به آمونیوم یا دیگر شکل های غیر سمی نیتروژن تبدیل میشود. اما برخلاف کودهای معمول، سرعت تبدیل کلسیم سیانامید به نیترات به شدت کند است. این به نوبه خود به سود میکروارگانیسم هایی موجود در کامپوست است که کار تبدیل مواد را بر عهده دارند. بنابراین حدود یک هفته بعد از افزودن کلسیم سیانامید جمعیت باکتری های مفید منفجر میشود که منجر به افزایش قابل توجه دمای کامپوست میشود.  تغییر جمعیت غالب میکروارگانیسم ها به باکتری های مفید همراه با افزایش دما هر دو تاثر زیاد بر پاکیزگی کامپوست دارند