موارد احتیاط برای کار با دورمکس

  • دورمکس تحریک کننده چشم و پوست است.
  • از تماس آن با چشم و پوست جلوگیری کنید.
  • بخار اسپری را تنفس نکنید.
  • دست و صورت خود را با صابون بلافاصله بعد از مصرف دورمکس بشویید.
  • در هنگام استفاده غذا نخورید٬ از نوشیدن و سیگار کشیدن خود داری کنید.
  • در هنگام کار با دورمکس لباس محافظ به تن کنید: پوشیدن سر تا پا٬ چکمه٬ دستکش٬ ماسک مخصوص و عینک محافظ

لباس های محافظ را هر روز بعد از اتمام کار بشویید.

 

 

 

 

 

موارد احتیاط برای کار با دورمکس